مقاله در شماره ۸۴ مجله راز

نادر قاهری مقاله ای با موضوع ” ۵ استراتژی عالی برای جذب مشتری وفادار ” در نیمه اول اسفند ماه ۹۴ مجله راز منتشر کرد.

بر اساس آمارهای گوناگون، جذب هر مشتری جدید شش برابر بیشتر از بازگرداندن یک مشتری فعلی هزینه در بر دارد. اگرچه این آمار در دوره ها و جوامع مختلف نتایج متفاوتی را در بر داشته، به مدیران هشدار می دهد که باید برای بازگرداندن مشتریان خود برنامه ریزی خوبی داشته باشند. در این مقاله به نکای اشاره شده است که با بکارگیری آن ها، از ریزش مشتریان فعلی خود جلوگیری خواهید کرد و به مرور می توانید طرفداران و مشتریان وفاداری برای خود ایجاد کنید.

برای مطالعه این مقاله به صفحه ۵۲ مجله راز مراجعه نمایید

شاید به این مطالب هم علاقه مند باشید

ارسال دیدگاه

+ 2 = 10