بهترین واکنشی دلخواه

mwr یا most wanted response – چه عملی را از کاربر خود انتظار دارید؟

ارسال دیدگاه

36 − = 27