جنبش رهبری در کمتر از سه دقیقه

درباره ویدیو: درک سیورز در مورد ایجاد یک جنبش از شروع تا پایان به مدت کمتر از سه دقیقه صحبت کرده است.
اول اینکه یک رهبر برای کسب اعتبار باید جرات داشته باشد که در چشم عموم باشد حتی به قیمت مسخره کردنش. حرکتی که او برای جذب پیرو انجام می دهد نقش کلیدی دارد نه خود فرد.
رهبر حرکات یکسانی با اولین پیرو خود دارد. حرکاتی که انجام می دهد باید عمومیت داشته باشد نه فقط برای اینکه رهبر نشان دهد بلکه توجه روی پیروان است چون یک پیرو جدید از پیروان قبل پیروی می کند نه رهبر.
مهم ترین درس رهبری حرکت است که زیادی مورد توجه قرار می گیرد ما همه باید رهبر باشیم این غیر موثر نخواهد بود.
اگر شما به شروع حرکت فکر می کنید شجاعت پیروی داشته باشید و به دیگران نشان دهید که چگونه پیروی کنند…
مسیرذهنی شما را به دیدن این تبلیغ دعوت می‌نماید.

 

آژانس تبلیغاتی مسیر ذهنی میتواند بهترین انتخاب برای طراحی موشن گرافیک های مجموعه شما باشد.

ارسال دیدگاه

77 + = 78