مقاله در شماره ۸۳ مجله راز

نادر قاهری مقاله ای با موضوع ” تنها فروشندگان پرواز کردن را یاد گرفته اند! ” در نیمه دوم بهمن ماه ۹۴ مجله راز منتشر کرد.

در تفکر فرهنگ عمومی جامعه ما، فروشندگی کاری بسیار سطح پایین به نظر می رسد اما در این مقاله راز نشان داده شده است که فروشندگان قدرتی دارند که اکثر مدیران از آن غافلند و در ادامه ۴ روش برای تبدیل شدن به یک فروشنده مجرب توضیح داده شده است.

برای مطالعه این مقاله به صفحه ۵۶ مجله راز مراجعه نمایید

ارسال دیدگاه

+ 15 = 25