برچسب: مهارت فروشندگی

بینش پولسازتر از مهارت

بینش پولسازتر از مهارت است!

ممکن است شما مهارت فروشندگی داشته باشید، از زبان بدن اطلاع داشته باشید (معانی حرکات بدن و صورت) و قدرت بیان خوبی داشته باشید، اینها مهارت های یک فروشنده است اما بینش یک فروشنده چیست؟ اگر شما بینش کافی نداشته باشید ممکن است زمان خود را روی مشتری که نیاز به خرید ندارد هدر بدهید.