دسته: آموزش بازاریابی

بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی شرکت ایکس باکس | تحلیل موردی

شاید تا به حال نام تبلیغات و بازاریابی چریکی به گوش تان خورده باشد، تبلیغات چریکی یک مفهوم استراتژی تبلیغ است. تبلیغات تلویزیونی، چاپی و بیلبوردی پر شده از الگوهای تکراری و بی هدف اجرا شده در گذشته که حاصلی جز دلزدگی مخاطبین و افزایش بی نتیجه هزینه ها ندارد.

پیشبرد فروش

تبلیغات یا پیشبرد فروش؟

کی از رایج ترین اشتباهات در تبلیغات این است که کسب و کارها از اهرم پیشبرد فروش استفاده نمی کنند و مدیران وقتی هزینه های خیلی زیادی را