دسته: آموزش برندسازی

تمایز در تبلیغات

آیا می توان با غول ها رقابت کرد؟

مطمئناً پاسخ این سؤال، تبلیغات بیشتر، کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر نیست بلکه ایجاد یک تمایز است…. این گونه است که تبلیغات بصورت دهان به دهان ویروسی می شود