برچسب: برند سازی

با ۵ گام ساده برند سازی کنید!

با ۵ گام ساده برندسازی کنید!

همان‌طور که می‌دانید برند صرفاً لوگو یا آرم تجاری نیست بلکه هسته مرکزی و هویت کسب‌ و کار است. برند چیزی نیست که در کارگاه و کارخانه تولید شود، مفهومی است که در ذهن مشتری جای دارد. لوگو یا آرم به همراه هویت بصری تنها بخشی از مراحل برند سازی شما است و نباید در اولین گام به سراغ لوگو یا آرم بروید.

Brand Sense

حس برند

حس برند از آنجا شروع شد که در سال ۲۰۰۳ مارتین لیندستروم به میلوارد