تیزر تبلیغاتی نایکی با نام Dream Crazy

نام آژانس سازنده تبلیغ: Wieden + Kennedy
تاریخ انتشار: September 2018

✅۳۰ ساله که شعار تبلیغاتی نایکی “just do it” به عنوان یک شعار انگیزشی در تمامی سطوح ورزشی و فعالیت ها استفاده می شود. برای جشن این اتفاق، این تیزر تبلیغاتی با تکیه بر داستانهای ورزشکاران ساخته شده. نشانه ی مشترک همه این داستان ها را میتوان اینگونه تعریف کرد: همه نیروی قدرت ورزش را باید رو به جلو به حرکت در آورد.

ارسال دیدگاه

30 − = 26

تماس با مسیر ذهنی