با هم بودن را از سنگ، قیچی و کاغذ یاد بگیرید!

نام تیزر: Android Rock Paper Scissors Be Together

نام آژانس سازنده تبلیغ: Android

تاریخ انتشار: February 2016

بیانگر این است که اعضا از هر جنسیت و شخصیتی باشند ولی میتواند تشکیل یه گروه واحد را دهند.

ارسال دیدگاه

+ 85 = 93

تماس با مسیر ذهنی