انیمیشن مفهومی Kiwi

✅کیوی تمام عمر، کار خود را بدون پرواز انجام می دهد تا اینکه بالاخره آماده می شود تا رویایش را برآورده کند.

💥چه چیزی یاد می گیریم؟
مبارزه برای بدست آوردن رویاهای خود! حتی اگر شانس علیه شما باشد، قدرت و شجاعت برای پیروی از رویاهای خود دارید. وقتی که به رویای خود برسید، احساس سعادت و خوشبختی حاصل از آن، ارزش رنج بدست آوردنش را دارد.

ارسال دیدگاه

49 + = 53

تماس با مسیر ذهنی