دسته: معرفی کتاب

کتاب اثر مرکب

اثر مرکب

این کتاب درباره موفقیت است و آنچه باید انجام داد تا آن را کسب

Brand Sense

حس برند

حس برند از آنجا شروع شد که در سال ۲۰۰۳ مارتین لیندستروم به میلوارد

کتاب افسانه کار آفرینی

افسانه کارآفرینی

بخش هایی از صحبت مایکل گربر(نویسنده کتاب) در ابتدای کتاب افسانه کارآفرینی: اگر شما