* نام و نام خانوادگی

* سازمان

شماره تماس

ایمیل

توضیحات

چنانچه شما دوست و همراه عزیز خانواده مسیر ذهنی مایل به دعوت از مدرسان و مشاوران مسیر ذهنی به شرکت، سازمان، دانشگاه و… هستید. با تکمیل فرم زیر می توانید جهت هماهنگی ابراز تمایل بفرمایید تا پس از بررسی ، تیم ما با شما جهت همکاری تماس بگیرد.

 

مسیر ذهنی، فلسفه شروع موفقیت است. موفقیت ابتدا در ذهن ایجاد می شود و سپس به واقعیت می پیوندد. ما به شما در خلق مسیر موفقیت کمک می کنیم.