تبلیغ مبتکرانه کمپانی Macys

یک خانم از کمپانی عطرMacys یک عطر جدید را خریداری می کند. بعدها، او سعی می کند تا شوهرش را با برف قافل گیر کند اما شوهرش موقعیت او را میفهمد.
در طول آگهی معلوم می شود که او کور است و می تواند با بوی عطرکمپانی Macys بفهمد الان همسرش کجاست. به بیان ساده تر این تبلیغ نمادی از ماندگاری این عطر است.

مسیرذهنی شما را به دیدن این تبلیغ دعوت می‌نماید.

ارسال دیدگاه

+ 75 = 76